Kestävää kehitystä

Loomiksen tehtävänä on varmistaa käteisen rahan saatavuus yhteiskunnassa. Loomis varmistaa, että oikea määrä käteistä rahaa ja muuta arvotavaraa on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se on ensiarvoisen tärkeää monien ihmisten ja yritysten päivittäiselle toiminnalle.

Loomis toimii yhteiskunnan keskiössä, jossa ihmiset elävät ja yritykset toimivat. Tähän näkökulmaan keskittyvät myös Loomiksen kestävän kehityksen painopisteet ja toimenpiteet. Loomiksella seurataan yhteiskuntavastuuseen liittyviä tunnuslukuja säännöllisellä raportoinnilla.

 

Riskienhallinta

Loomiksen toimintaan kuuluu kantaa osa asiakkaan käteisen rahan ja arvotavaran hallintaan, kuljetukseen ja säilytykseen liittyvistä riskeistä. Tämä tärkeä tehtävä on annettu Loomiksen vastuulle. Ennakoiva riskienhallinta kaikilla tasoilla ja kaikista liiketoiminnan näkökohdista on tämän vuoksi Loomikselle elintärkeää.

 

Vastuu henkilöstöstä

Loomis on maailmanlaajuinen yritys, joka työllistää noin 24 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Kyetäksemme varmistamaan oikeudenmukaisen palkkauksen ja pitkäkestoiset työsuhteet, on yrityksen toimittava menestyksekkäästi ja kestävästi. Loomis haluaa huolehtia siitä, että työntekijöille tarjotaan turvallinen ja motivoiva työpaikka, jossa on mahdollisuus kehittää ammatillisia ja henkilökohtaisia taitoja.

 

Ympäristövastuu

Loomiksen tarjoamat palvelut, käteisen rahan ja arvotavaran käsittely, edellyttää kuljetuksia, millä puolestaan on ympäristövaikutuksia. Loomis tekee jatkuvaa työtä parantaakseen kuljetustoimiensa tehokkuutta riskeeraamatta kuitenkaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, tai asiakkaiden omaisuuden turvaa.

Loomis on ottanut käyttöön ohjelmiston, joka hyödyntää ajoneuvopohjaista teknologiaa ajoneuvon sijainnin tunnistamiseksi ja kuljettajan ajosuorituksen tarkkailemiseksi reaaliajassa. Tämä teknologia mahdollistaa tuntuvat parannukset sekä polttoainetehokkuudessa ja riskitietoisuudessa että turvallisuudessa. Kykenemme ajamaan polttoainelitralla entistä useamman kilometrin ja polttoaineen kulutus on vähentynyt tasaisesti.