Yhteiskuntavastuuraportti

17.04.2018

Tie auki Loomikselle

Loomiksen tavoitteena on kehittää ja varmistaa tehokas, paikallinen ekosysteemi käteiselle ja arvotavaralle ympäri maailman. Tämä on kilpailtu toimiala, jossa asiakkaat antavat meille jatkuvasti luottamuslauseensa, koska kokevat meidät sen arvoisiksi. Sanoista tekoihin – kiitos kuuluu henkilöstöllemme, vastuullisuudellemme, hyville toimintamalleillemme, paikallistuntemuksellemme sekä harkitulle riskien- ja turvallisuudenhallinnalle.

Vuonna 2017 otimme tärkeän askeleen, kun lisäsimme yhteiskuntavastuun tavoitteet Loomiksen strategiaan vuosille 2018–2021. Teimme sen siksi, että uskomme ”triple bottom line”-ajatukseen eli kun pitkän aikavälin liiketaloudellinen kannattavuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristönsuojeluasiat ovat keskenään tasapainossa, pystytään luomaan kestävä tulevaisuus kaikille sidosryhmille – niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolellakin.

Yhteiskuntavastuun idean muokkaaminen selkeiksi toiminnoiksi on kiteytynyt Loomiksella kuudeksi fokusalueeksi, jotka esitellään seuraavilla sivuilla. Jokainen niistä on avainasemassa, kun tarkastellaan Loomiksen vaikuttavuutta alan suurimpana toimijana.

Olemme valmiita muuttamaan ”käteisen ekosysteemiä”.

Patrik Andersson
Pääjohtaja

 

Lue lisää: