Tietosuojaselosteet  

 

Rekisterinpitäjä: Loomis Suomi Oy (1773520-6), PL 6000, 01511 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuoja@loomis.com,  p. +358 204 30 3000

 

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on Loomis Suomi Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.

https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/101727-31914612479

 

Laskutusrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on mahdollistaa asiakkaille lähetettävien laskujen toimitus.
https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/101728-241026529719

 

Sähköisen viestinnän rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on rekisterinpitäjäorganisaation sähköpostiviestinnän mahdollistaminen.

https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/101729-1939684819956

 

Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on Loomis Suomi Oy:n liiketoiminta, uusien asiakkuuksien avaaminen ja niihin liittyvä viestintä.

https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/101730-1552895038717

 

Sopimusrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on Loomis Suomi Oy:n asiakas- ja muiden sidosryhmien sopimusten ylläpitäminen, hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.

https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/101733-16748071548

 

Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinrekisteri

Kulunvalvonta ja rikosilmoitinjärjestelmien ensisijaisena tehtävänä on rikosten ennalta ehkäiseminen. 

https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/101736-7763684706807

 

Verkkovierailurekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on Loomis Suomi Oy:n verkkosivujen turvallisuuden takaaminen.

https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/101739-7017317434

 

Kameravalvontarekisteri

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten tai väärinkäytösten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä rekisterinpitäjän henkilöstön turvallisuutta.

https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/101741-483693244792

 

Ajoneuvo- ja mobiiliseurantarekisteri

Tietojen käyttötarkoitus on seurata rekisteriin kirjattuja ajoneuvoja tai mobiililaitteita. Seurannalla saadaan näkyvyyttä ajoneuvojen nykytilanteesta ja sijainnista ajosuunnittelijoille ja terminaalityöntekijöille.

https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/101749-15528950387175

 

Ilmoituskanavarekisteri

Tietojen käsittely perustuu ilmoittajansuojalakiin sekä ns. ”whistleblowdirektiiviin” ja niitä käsitellään väärinkäytösten, rikosten ja vastaavien ehkäisemiseksi sekä tutkimiseksi.

https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/101756-62120544960903

 

Työnhakijarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen henkilöstön rekrytointi.

https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/111565-3880999344995

 

Turvallisuusselvitysrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on henkilön nuhteettomuuden selvittäminen.

https://oma.easygdpr.fi/file/public/privacy-policies/119013-3880987505902