Tiedote Koronaviruksen vaikutuksista

20.03.2020

Arvoisa Asiakkaamme,

Koronaviruksen aiheuttamalla pandemialla ei toistaiseksi ole vaikutusta Loomis Suomi Oy:n palvelutuotantoon.

Mikäli tartuntaepidemia etenee, niin sillä voi olla vaikutusta myös rahahuoltopalveluihin, kuten kaikkeen muuhunkin toimintaan yhteiskunnassamme. Pyrimme kuitenkin kaikissa olosuhteissa pitämään keskeisimmät rahahuoltotoiminnot yllä jatkuvuussuunnitelmamme mukaisesti kulloinkin käytettävissä olevin resurssein.

Vantaalla 20.3.2020

 

Harri Veijola

Toimitusjohtaja

Loomis Suomi Oy