Salaisen tiedon säilytys ja käsittely

Loomikselta löydät salaisen tiedon säilyttämiseen ja käsittelyyn soveltuvat tuotteet.

Olemme toimittaneet tuotteita ja järjestelmiä erittäin korkean turvatason kohteisiin jo useamman vuosikymmenen ajan ja tunnemme alan keskeiset standardit ja auditointikäytännöt.