Rahan ja arvo-omaisuuden säilytys

Keskeistä on huolehtia riittävästä murtosuojatasosta, mutta huomioon on otettava myös paloturva, mikäli tuotteen sisällä säilytetään asioita, jotka eivät kestä kuumuutta, kuten esim. käteistä rahaa.

Valikoimaamme kuuluu tuotteita, jotka on valmistettu kestämään eriasteista fyysistä voimankäyttöä.

Tuotteiden murtolujuus ilmoitetaan eri asteisilla luokitustasoilla. Jokainen taso vastaa suositeltua vakuutusmäärää eli sitä arvoa, jonka vakuutusyhtiö on valmis korvaamaan mahdollisessa murtotilanteessa. Suositusarvot perustuvat Finanssiala Ry:n julkaisemaan kassakaappiohjeeseen.

Ennen tuotteen hankintaa on kuitenkin varmistettava omalta vakuutusyhtiöltä mahdolliset erityisvaatimukset, jotka saattavat poiketa kassakaappiohjeen suosituksista.