Loomis Value Solutions Oy:n Suomen liiketoiminnat osaksi Loomis Suomi Oy:tä 1.7.2019 alkaen

29.07.2019

Loomis Value Solutions Oy siirtää 1.7.2019 alkaen Suomen liiketoiminnat Loomis Suomi Oy:lle. Muutoksen yhteydessä voimassa olevat sopimukset ja niiden vastuut siirtyvät 1.7.2019 alkaen Loomis Suomi Oy:lle, joka toimii jatkossa suomalaisten asiakkaiden palveluntuottajana. Loomis Value Solutions Oy jatkaa toimintaansa Loomis-konsernin sisäisenä kehitysyhtiönä. 
 
Yritysjärjestelyn tavoitteena on selkeyttää Loomis-yhtiöiden rakennetta keskittämällä Suomen markkinoilla liiketoimintaa harjoittavat toiminnot yhteen.   Yritysjärjestelyn jälkeen Loomis Suomi Oy tarjoaa asiakkailleen arvokuljetus- ja laskentapalveluiden lisäksi myös teknologiaratkaisuja rahankäsittelyn, fyysisen turvallisuuden, asiakasohjauksen ja logistiikan toimialoilla.