Koronaepidemia – vaikutukset palvelutoimintaan ja toimenpiteet Loomiksessa

30.03.2020

Varautumisen tavoitteina ovat koronavirukseen altistumisten ennaltaehkäisy asiakkaiden ja henkilöstön terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä palvelutuotantomme häiriöttömyys.

Loomis on antanut henkilöstölle koronaviruksen leviämisen ehkäisemisohjeita 27. helmikuuta alkaen. Käsi- ja yskimishygieniaohjeiden lisäksi on henkilöstöä ohjeistettu seuraavin varautumisohjein:

  • Palvelutuotantoa jatketaan normaalisti, huomioiden kuitenkin vallitseva tilanne ja siihen varautuminen.
  • Ulkomaanmatkalta palanneen työntekijän edellytetään ottavan yhteyttä esimieheensä ennen ensimmäistä matkan jälkeistä työvuoroa. Oireelliset työntekijät eivät työskentele.
  • Työntekijöiden kokoontumista yhteen pyritään välttämään.
  • Sellaista toimistohenkilöstöä, joka ei osallistu operatiivisiin tehtäviin, kehotetaan siirtymään mahdollisuuksien mukaan etätöihin.
  • Asiakas- ja sisäiset tapaamiset pyritään hoitamaan ensisijaisesti sähköisesti.
  • Perumme tai siirrämme joitakin suunniteltuja kokouksia.
  • Ulkomaan työmatkat ovat toistaiseksi kiellettyjä ja kotimaan työmatkoja rajoitetaan.

Palvelutoiminta on pääosin normaalia
Korona-tilanteesta huolimatta palvelutoimintamme jatkuu pääosin normaalisti ja hyvässä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa. 
Mikäli palveluissa on ongelmia tai häiriöitä, ilmoitamme niistä verkkosivuillamme, verkkopalvelussa ja suorin asiakasviestein. 
Sopimusyhteyshenkilömme vastaavat mahdollisiin tarkempiin kysymyksiin.