Käteistä tarvitaan takaamaan yhteiskunnan sujuvuutta ja turvallisuutta

27.09.2022

Suomen Kuvalehden Turvallisuusliite 9 / 2022

Käteisen rahahuollon asiantuntijayritys Loomis näkee, että käteisen rooli yhteiskunnassa tulee jatkossakin olemaan tärkeä. Viimeaikojen kasvanut kriisitietoisuus on saanut myös päättäjät ja kuluttajat ymmärtämään sen merkityksen.

Kansainvälinen Loomis toimii Suomessa kahden yhtiön, rahankäsittelyyn keskittyvän Loomis Suomi Oy:n ja automaattitoiminnasta vastaavan Loomis Automatian, voimin. Suomessa yritys on alan markkinajohtaja. Alalla toimivat myös, norjalaiset Nokas Finland ja automaattitoimija Nokas CMS sekä S-ryhmän Reila Palvelut Oy. Loomis Suomen asiakkaita ovat pankit, isot vähittäiskaupan ketjut sekä myös kaikki muut yritykset ja julkishallinto. Automatian kautta yritys näkyy myös kuluttaja-asiakkaiden suuntaan. 

Viimeisten kuukausien aikana yrityksessä on voitu nähdä selvästi uudenlaisen kriisitietoisuuden positiiviset vaikutukset käteisen brändiin.

”Käteisen rooli on ollut paljon esillä mediassa, yritykset ovat nähneet sen merkityksen maksuvälineenä ja kuluttajat ajattelevat nyt, että käteistä kannattaa pitää häiriöiden varalta varuilla. Samalla myös yhteistyömme viranomaisten kanssa on lisääntynyt”, kertoo Loomis Suomi Oy:n toimitusjohtaja Harri Veijola.

Yrityksestä muistutetaan myös, että käteisinfrastuktuuria ei voi luoda yhtäkkiä, vaan sitä on pidettävä jatkuvasti yllä.

”Käteistä ei voi käyttää varajärjestelmänä kriisitilanteessa, jos sitä ei käytetä muuten”, toteaa myyntijohtaja Pasi Vuori.

 

Käteisellä on kirkas tulevaisuus 

Moni ajattelee, että käteistä käytetään nykyisin todella vähän. Todellisuudessa euroseteleitä on liikkeellä enemmän, kuin koskaan. Euroopassa käteinen on monelle edelleen pääasiallinen maksuväline ja Suomessakin se on sitä n. 10 prosentille kuluttajista. 

”Merkittävälle määrälle ihmisiä käteinen on edelleen ainoa maksutapa. Lisäksi se on anonyymi ja turvallinen vaihtoehto”, Veijola toteaa. 

Käteisen käytön puolesta puhuu myös sen konkreettisuus; esimerkiksi taloudenhallinnassa tai lapsille rahan arvon opettamisessa käteinen on ylivoimainen. Loomiksessa nähdäänkin, että käteiselle on varma paikka myös tulevaisuudessa.

”Käteisen määrä vähenee, mutta aiempaa hitaammassa tahdissa. Tähän ohjaa myös valmistelussa oleva lainsäädäntö, joka velvoittaisi toimijoita vastaanottamaan ja luovuttamaan käteistä”, Veijola mainitsee.

Loomiksen tavoitteena on tulevaisuudessa pitää käteinen valtakunnallisesti saatavilla olevana ja kustannustehokkaana vaihtoehtona, sekä luoda konsepteja, joilla käteisen rahan vastaanottaminen on helppoa ja kannattavaa. Yksi innovaatiosta on Loomis Pay, jonka avulla yrityksen maksuliikenne voidaan yhdistää maksuvälineestä riippumatta yhdeksi palveluksi.

”Kauppiaat saavat yhden luukun periaatteella kaikkien maksuvälineiden tapahtumanvälityksen, jolloin erillisiä sopimuksia ei tarvita. Tämän avulla käteisen vastaanottaminen on yrittäjälle edelleen helppoa ja kustannustehokasta”, Veijola summaa.